Eurocept Homecare doet er alles aan om de continuïteit en veiligheid van onze patiëntenzorg te waarborgen en de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers te beschermen. Wij volgen hierbij nauwgezet de richtlijnen van het RIVM en de maatregelen van de Rijksoverheid.

Patiëntenzorg
Wij volgen onze COVID-19 (coronavirus) protocollen om de patiëntenzorg inclusief levering van medicatie en/of materialen te kunnen blijven continueren. Wij bereiden alle mogelijke scenario’s zo goed mogelijk voor en monitoren structureel om de medische zorg aan patiënten en vitale processen van onze organisatie draaiende te houden.

Dagelijks beoordelen wij het aantal zorgaanvragen op basis van kwetsbaarheid van de patiëntengroep. In de praktijk betekent dit dat wij in overleg met onze samenwerkingspartners bezoeken beperken voor instructie en/of coaching gesprekken. Dit doen wij door gebruik te maken van alternatieven zoals videobellen. Voor de overige bezoeken doen wij telefonische triage.

Op dit moment kunnen wij deze zorgvraag goed inplannen en uitvoeren door het verpleegkundig team. Indien de zorgvraag toeneemt en wij mogelijk toedieningen moeten verplaatsen, dan stemmen wij dit altijd af én vragen toestemming aan de behandelend arts.

Maatregelen bij patiëntenzorg

 • Wij nemen voorafgaand aan een bezoek telefonisch contact op met de patiënt om te bespreken of er ziekteverschijnselen zijn.
 • Indien nodig bezoeken onze verpleegkundigen de patiënt met beschermingsmaterialen (FFP2 masker, schort, spatbril, handschoenen).
 • Wij schudden geen handen bij bezoek.
 • Wij monitoren continu de gezondheid van onze verpleegkundigen.

Medewerkers Eurocept Homecare
De verpleegkundigen van Eurocept Homecare en alle medewerkers op het kantoor in Houten en in de buitendienst worden actief geïnformeerd over het in acht nemen van de juiste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Onze medewerkers blijven thuis bij klachten (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, verhoging of koorts)
 • Ons verpleegkundig team blijft thuis bij klachten én koorts.
 • Onze medewerkers werken thuis waar dat kan.
 • Wij hebben reizen, bijeenkomsten en scholingen afgelast.
 • Wij maken gebruik van alternatieve vergadermogelijkheden.
 • Wij beperken de toegang van externe bezoekers tot ons kantoor.
 • Wij houden ons klantbezoek beperkt.
 • Wij hebben extra hygiëne- en schoonmaakmaatregelen getroffen.

Leveringen en voorraad
Op dit moment hebben wij geen tekort aan medisch hulpmiddelen en kunnen wij uw bestelling leveren. Het is niet nodig om extra te bestellen. Wij staan in nauw contact met fabrikanten en leveranciers. Waar nodig informeren wij u over verwachte levertijden en/of alternatieven.

Ook onze vervoerders nemen aanvullende maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Zij leveren pakketten bij particulieren en bedrijven af aan de voordeur en zetten dus geen pakketten meer binnen. Bij ziekenhuizen en zorginstellingen leveren vervoerders alleen nog op goederenontvangst of bij de receptie en niet meer op de afdeling.

Mondkapjes
Eurocept Homecare levert geen professionele en simpele mondkapjes. Lees meer over het gebruik van mondkapjes op de site van het RIVM.

Bereikbaarheid
Er wordt op dit moment vaker telefonisch contact met ons opgenomen dan normaal, waardoor het kan zijn dat u iets langer moet wachten voordat u een van onze medewerkers aan de lijn krijgt. Onze excuses hiervoor. Wij zijn iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 18.00 uur via telefoonnummer 030 – 280 42 71. Buiten kantoortijden wordt u automatisch doorverbonden met onze 24-uurs spoeddienst. In geval van nood dient u contact op te nemen met de hulpdiensten via telefoonnummer 112.

Laatste update woensdag 6 mei, 11.50 uur.