Eurocept Homecare heeft voorzorgsmaatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Wij zijn voorbereid op diverse scenario’s om de medische zorg aan patiënten en vitale processen van onze organisatie draaiende te houden. Ook hebben wij COVID-19 (coronavirus) protocollen om de patiëntenzorg inclusief levering van medicatie en/of materialen te continueren. Uiteraard volgen wij hierbij de richtlijnen van het RIVM en de maatregelen van de Rijksoverheid.

Patiëntenzorg
Dagelijks beoordelen wij het aantal zorgaanvragen op basis van kwetsbaarheid van de patiëntengroep. In de praktijk betekent dit dat wij in overleg met onze samenwerkingspartners bezoeken beperken voor instructie en/of coaching gesprekken. Dit doen wij door gebruik te maken van alternatieven zoals videobellen. Voor de overige bezoeken doen wij telefonische triage.

Wij hebben de situatie goed onder controle en hebben voldoende capaciteit om de zorgvraag goed in te plannen en uit te voeren door het verpleegkundig team. Indien de zorgvraag toeneemt en wij mogelijk toedieningen moeten verplaatsen, dan stemmen wij dit altijd af én vragen toestemming aan de behandelend arts.

Maatregelen bij patiëntenzorg

 • Wij nemen voorafgaand aan een bezoek telefonisch contact op met de patiënt om te bespreken of er ziekteverschijnselen zijn.
 • Indien nodig bezoeken onze verpleegkundigen de patiënt met beschermingsmaterialen (FFP2 masker, schort, spatbril, handschoenen).
 • Wij schudden geen handen bij bezoek.
 • Wij monitoren continu de gezondheid van onze verpleegkundigen.

Leveringen en voorraad
Op dit moment hebben wij geen tekort aan medisch hulpmiddelen en kunnen wij uw bestelling leveren. Het is niet nodig om extra te bestellen. Wij staan in nauw contact met fabrikanten en leveranciers. Waar nodig informeren wij u over verwachte levertijden en/of alternatieven.

Ook onze vervoerders nemen aanvullende maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Zij leveren pakketten bij particulieren en bedrijven af aan de voordeur en zetten dus geen pakketten meer binnen. Bij ziekenhuizen en zorginstellingen leveren vervoerders alleen nog op goederenontvangst of bij de receptie en niet meer op de afdeling.

Mondkapjes
Eurocept Homecare levert geen professionele en simpele mondkapjes. Lees meer over het gebruik van mondkapjes op de site van het RIVM.

Bereikbaarheid
Wij zijn iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 18.00 uur via telefoonnummer 030 – 280 42 71. Buiten kantoortijden wordt u automatisch doorverbonden met onze 24-uurs spoeddienst. In geval van nood dient u contact op te nemen met de hulpdiensten via telefoonnummer 112.

Onze medewerkers
Alle medewerkers van Eurocept Homecare worden actief geïnformeerd over het in acht nemen van de juiste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Onze medewerkers blijven thuis bij klachten.
 • Ons verpleegkundig team blijft thuis bij klachten én koorts.
 • Onze medewerkers werken thuis waar dat kan.
 • Wij hebben extra hygiëne- en schoonmaakmaatregelen getroffen.
 • Wij maken gebruik van alternatieve vergadermogelijkheden.
 • Wij hebben reizen, bijeenkomsten en scholingen geannuleerd.
 • Wij beperken de toegang van externe bezoekers tot ons kantoor.
 • Wij houden ons klantbezoek beperkt.

Laatste update maandag 19 oktober, 12.00 uur.