Eurocept Homecare doet er alles aan om de continuïteit en veiligheid van onze patiëntenzorg te waarborgen en de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers te beschermen. Wij volgen hierbij nauwgezet de richtlijnen van het RIVM en de maatregelen van de Rijksoverheid.

Patiëntenzorg
Wij volgen onze (nood)protocollen om de patiëntenzorg inclusief levering van medicatie en/of materialen te kunnen blijven continueren. Wij monitoren dit structureel om de medische zorg aan patiënten en vitale processen van onze organisatie draaiende te houden. Dagelijks beoordelen wij het aantal zorgaanvragen op basis van kwetsbaarheid van de patiëntengroep. Hierdoor zal urgente zorg altijd voorrang krijgen op planbare (minder urgente) zorg. Waar mogelijk beperken wij bezoeken voor instructie en/of coaching gesprekken door gebruik te maken van alternatieven zoals videobellen. Op dit moment kunnen wij de huidige zorgaanvraag inplannen en uitvoeren. Indien de zorgvraag toeneemt en wij mogelijk toedieningen moeten verplaatsen, dan stemmen wij dit altijd af én vragen toestemming aan de behandelend arts.

Maatregelen bij patiëntenzorg

 • Wij nemen voorafgaand aan een bezoek telefonisch contact op met de patiënt om te bespreken of er ziekteverschijnselen zijn. Dit om te zorgen dat onze verpleegkundige met de juiste beschermingsmaatregelen naar de patiënt kan gaan.
 • Wij schudden geen handen bij bezoek.
 • Wij monitoren continu de gezondheid van onze verpleegkundigen.

Leveringen en voorraad
Op dit moment hebben wij geen tekort aan medisch hulpmiddelen en kunnen wij uw bestelling leveren. Het is dus niet nodig om extra te bestellen. Wij staan in nauw contact met fabrikanten en leveranciers. Waar nodig informeren wij u over verwachte levertijden en/of alternatieven.

Ook onze vervoerders nemen aanvullende maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Zij zullen pakketten bij particulieren en bedrijven afleveren aan de voordeur waarna afstand wordt genomen en de naam van de ontvanger wordt genoteerd. De vervoerder vraagt dus niet meer om een handtekening en zet geen spullen meer binnen. Bij ziekenhuizen en zorginstellingen leveren vervoerders alleen nog op goederenontvangst of bij de receptie en niet op de afdeling.

Mondkapjes
Eurocept Homecare levert geen professionele en simpele mondkapjes. In Nederland adviseert het RIVM alleen mondkapjes voor medisch personeel. Lees meer over het gebruik van mondkapjes op de site van het RIVM.

Bereikbaarheid
Er wordt op dit moment vaker telefonisch contact met ons opgenomen dan normaal, waardoor het kan zijn dat u iets langer moet wachten voordat u een van onze medewerkers aan de lijn krijgt. Onze excuses hiervoor. Wij zijn iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 18.00 uur via telefoonnummer 030 – 280 42 71. Buiten kantoortijden wordt u automatisch doorverbonden met onze 24-uurs spoeddienst. In geval van nood kunt u bellen met de hulpdiensten via telefoonnummer 112.

Medewerkers Eurocept Homecare
De verpleegkundigen van Eurocept Homecare en alle medewerkers op het kantoor in Houten en in de buitendienst worden actief geïnformeerd over het in acht nemen van de juiste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Onze medewerkers blijven thuis bij klachten (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, verhoging of koorts)
 • Ons verpleegkundig team blijft thuis bij klachten én koorts.
 • Wij hebben reizen, bijeenkomsten en scholingen afgelast.
 • Wij maken gebruik van alternatieve vergadermogelijkheden.
 • Wij beperken de toegang van externe bezoekers tot ons kantoor.
 • Wij houden ons klantbezoek beperkt.
 • Wij hebben extra hygiëne- en schoonmaakmaatregelen getroffen.
 • Onze medewerkers werken thuis waar dat kan.

Gepubliceerd op dinsdag 24 maart, 16.55 uur.