Eurocept Homecare – Disclaimer

Door het bezoeken van deze website, of door de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u akkoord te zijn met de toepasbaarheid van deze disclaimer van Medizorg Holding BV, Medizorg BV, Medizorg Services BV, Sanatheek BV, Net Medical BV, Jadim Medihands BV, Jadim Services BV, Jadim Flexcare BV, Klinerva BV, Xytron BV, Pharma Care BV, Healthcare Insights BV en Q-Pharma BV (met als handelsnaam Eurocept Homecare). Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Informatie
De inhoud van deze website is bedoeld om te informeren. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die er op staat. Hoewel Eurocept Homecare zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Eurocept Homecare garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren, of vrij zal zijn van virussen. Eurocept Homecare wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website van de hand.

Alle informatie op deze site is gericht op de Nederlandse situatie. Het kan productgegevens of informatie bevatten die elders niet toegankelijk is. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor het toegang hebben tot dergelijke informatie die mogelijk niet in overeenstemming is met wettelijke processen, reguleringen, registratie of gebruik in andere landen.

Gebruik van informatie
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking op, of via, deze website aangeboden informatie (o.a. teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Eurocept Homecare. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op andere wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Wel is het toegestaan de informatie op deze website af te drukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijke gebruik.

Informatie van derden
Op de website van Eurocept Homecare staan links naar websites van derden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van links is voor eigen risico. De informatie op andere websites is door Eurocept Homecare niet tot in detail beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Indien de lezer van een document, gepubliceerd door Eurocept Homecare, zou antwoorden, bijvoorbeeld feedback gegevens, zoals vragen, commentaren, suggesties of andere betreffende de inhoud van een dergelijk Eurocept Homecare document, zal dergelijke informatie worden beschouwd als niet-vertrouwelijk. Eurocept Homecare zal de verplichting hebben met betrekking tot dergelijke informatie en vrij zijn om deze informatie te reproduceren, gebruiken, onthullen en verdelen aan anderen zonder beperking.

Aansprakelijkheid
Eurocept Homecare garandeert niet dat de site ononderbroken of foutenvrij zal werken. Gebruik van de site en informatie is op eigen risico. U bent zelf volledig verantwoordelijk. Deze website is toegankelijk voor iedereen en omvat medische en farmaceutische informatie. Deze website kan op geen enkele manier gebruikt worden voor diagnostische of andere medische doeleinden. Bij medische problemen dient u een arts te raadplegen.

Wijzigingen
Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!