NIEUWSEurocept Homecare heeft besloten om de verschillende kwaliteitscertificaten bij één certificerende instantie onder te brengen. Het moment van auditen van deze certificaten gaat voortaan plaatsvinden op één moment in het jaar. Hiermee kiezen we voor een volledigere en efficiëntere auditing voor de certificaten HKZ Openbare Apotheek, ISO 9001 en NEN 7510.

Het kiezen voor één audit moment voor alle certificaten betekent dat er een overgangsperiode is ontstaan. Ten gevolge van tijdsdruk bij zowel Eurocept Homecare als certificerende instanties, hebben wij besloten het ISO 9001 certificaat met verloopdatum 1 augustus niet nu te verlengen. Hierdoor is het mogelijk het certificatietraject te laten plaatsvinden gelijktijdig met de hercertificering van HKZ Openbare Apotheek en NEN 7510.

Het certificatietraject voor ISO 9001 en de hercertificering van HKZ Openbare Apotheek en NEN 7510 staat gepland in het najaar van 2020 en wordt uitgevoerd door de certificerende instantie DEKRA.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over dit bericht? Neem dan contact op met onze afdeling Kwaliteit & Veiligheid via telefoonnummer 030 – 280 42 71 of via e-mail kwaliteit_homecare@eurocept.nl.