Visie Eurocept Homecare

De visie van Eurocept Homecare is er op gericht om in samenwerking met arts en ziekenhuis de hemodialysezorg naar een zo hoog mogelijk niveau te tillen. Op deze manier willen we bijdragen aan doelmatige en zinvolle zorg. Uit ervaring weten we dat kwaliteit van leven voor de patiënt en de eenvoud van voorschrijven voor de arts belangrijke drijfveren zijn om te kiezen voor dialysebehandeling thuis. Om de behandelvrijheid van de individuele nefroloog te behouden, stemmen we met iedere behandelaar het voor de individuele patiënt meest passende behandelconcept af.

Wat betekent thuisdialyse voor uw patiënt

Thuisdialyse heeft als voordeel dat de patiënt kan dialyseren in zijn eigen vertrouwde omgeving. Ook hoeft hij niet 3 à 4 keer per week naar het ziekenhuis te reizen. Flexibel zijn in de aansluittijden betekent meer mogelijkheden voor de patiënt om de dialysebehandeling in te passen in zijn/haar eigen routine. Daardoor is men nauw betrokken bij de eigen behandeling, wat meer zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid tot gevolg heeft. Omdat Eurocept Homecare verschillende behandelmogelijkheden biedt is er altijd sprake van maatwerk.

Dienstverleningspakket 1

Hemodialyse thuis biedt Eurocept Homecare aan met ‘in-centre’ apparatuur. Voor nefrologen met een voorkeur voor conventionele apparatuur bieden we aan om bestaande (in-centre) apparatuur thuis te installeren. Hierbij passen we, in overleg met de leverancier van de dialysemachine, het elektriciteitsnet en de waterleiding aan en creëren we (meer) ruimte bij de patiënt thuis. De nefroloog bepaalt samen met de patiënt welke frequentie van dialyseren optimaal is (1 tot 7 sessies per week). De duur van een dialysesessie is afhankelijk van de gekozen frequentie.

Dienstverleningspakket 2

Een gecertificeerd verpleegkundige van Eurocept Homecare begeleidt en traint de patiënt en zijn naaste(n) totdat de patiënt zelfstandig gebruik kan maken van de apparatuur. Na de instructie is de patiënt in staat zelf aan- en af te koppelen, de bediening zelf in te stellen en in te plannen. Uiteraard blijft er altijd een verpleegkundige beschikbaar voor hulp. Na de trainingsperiode besteedt een verpleegkundige gemiddeld anderhalf uur per sessie aan de dialysepatiënt (een uur aan- en afkoppelen, een half uur reistijd). Wij gaan ervan uit dat 75% van de patiënten blijvend gebruik zal maken van de verpleegkundige-ondersteuning bij deze optie.

Dienstverleningspakket 3

Centrumdialyse met overgang naar thuissituatie, het dialyseapparaat is nader te bepalen. Tijdens de pre-dialysefase bespreekt de behandelaar met de patiënt de optie om thuis te dialyseren. Soms kiest men ervoor om met centrumdialyse te beginnen, identiek aan andere aanbieders in de markt. In deze fase bereiden de we patiënt voor op thuisdialyse als in optie 1 of 2. Daarnaast zien wij centrumdialyse ook als terugvalmogelijkheid voor patiënten die al thuis dialyseren.

In de aanvangsfase of als ‘terugvaloptie’ kan de dialyse ‘in centre’ plaatsvinden. In optie 1 en 2 verzorgt Eurocept de logistiek van alle materialen en medicatie naar de thuislocatie van de patiënt. Dienstverleningspakket 3 is een integraal onderdeel van de gewenning-/ trainingsfase.

PlazaConnect

Alle aanvragen voor thuisdialyse komen binnen via ons beveiligde zorginformatiesysteem PlazaConnect. De medicatie wordt uitgeleverd via onze Sanatheek en de nefroloog heeft de mogelijkheid om op afstand gegevens over de behandeling in te zien.

Links

Ga naar

Diabetes
Infuuszorg
Lichttherapie
Longzorg
Medische voeding
Sanatheek
Verpleegkundig team
Wondzorg
Zorgstraten

Wij helpen u graag verder

Gerry Krol

Manager Thuisdialyse

gerrykrol@eurocept.nl

Waarom Homecare | Thuisdialyse

  • Dialyseren vanuit eigen vertrouwde omgeving
  • Flexibele aansluit tijden
  • Diverse pakketten
  • Gecertificeerd verpleegkundige begeleiding
  • Aanvragen via beveiligde zorginformatiesysteem PlazaConnect